خرید فایل مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:مسوولیت,مسوولیت مدنی,مسوولیت دولت,مسوولیت مدنی دولت,ماده 11 قانون مسئولیت مدنی,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی,مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی,دانلود پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

(مطالعه موردی:اعمال کارکنان نیروهای مسلح)

چکیده

معروف است که حقوق استخدامی ، بسیار تاریک است و حق نیز همین است . مسئولیت مدیر در نظام حقوقی ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محل اختلاف میان علما است و با موازین فقهی مسئولیت خاصه مسئولیت وکیل و امین ارتباط برقرار نمی کند . یکی از ابهام های دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان خویش است که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت خود را از این مسئولیت معاف کرده است . حقوقدانان ایرانی که متوجه شده بودند این ماده با قاعده خطاء حاکم فی بیت المال در تعارض است سعی بر آن نمودند که این حکم را تفسیر محدود کنند .

اما این قاعده با قاعده فقهی دیگری در تعارض می نمود که به قاعده وزر مشهور است و برخی از فقها برای توجیه این تعارض به قاعده مامن عام الا و قد خص استناد جستند . این سردرگمی در مسئولیت دولت در مورد اعمال کارکنان نیروهای مسلح نیز مطرح بود . با این وضعیت هیچ انسان عاقلی در نیروهای مسلح دست به سلاح نمی برد تا اینکه در یک اقدام چشمنواز و چشمگیر آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که بر طبق قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛ دست به اسلحه برده بودند و اتفاقا دیه و ضمان مالی ایجاد کرده بودند ، به شرط آنکه بر طبق قانون عمل نموده باشند از مسئولیت مدنی معاف شدند و مسئولیت به دوش سازمان افتاد . بنابراین نیروهای مسلح در مواردی که طبق قانون دست به سلاح می برند از قانون مسئولیت مدنی جدا شدند .

اما مسئله دیگر ، مسئولیت مدنی کارکنانی از نیروهای مسلح بود که مسلح نبودند . شاید بنظر برسد از آنجا که دولت این دسته از افراد را بیمه مسئولیت ننموده است ، مسئولیت آنها بر وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر دوش خودشان خواهد بود . اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تفاوت معنادار بین ماده 158 کنونی با ماده 57 قانون سابق دیده می شود و این تفاوت در فرضی است که ماموری امر آمر قانونی را به اشتباه و به تصور اینکه قانونی است انجام داده باشد و در قانون سابق مامور مسئولیت پرداخت دیه و ضمان مالی را داشت هر چند به مجازات مقرر در قانون محکوم نمی شد اما در قانون جدید مامور نه تنها مجازات نمی شود بلکه در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .

این عبارت مبهم یعنی تابع مقررات مربوطه است پیش از این نیز در شورای نگهبان جنجالی به پا ساخته بود ولی به هر روی مقایسه دو ماده قدیم و جدید نشان از آن دارد که می توان در دیه و ضمان مالی ناشی از اعمال مامورین مشمول ماده تفاسیری ارائه داد که مخالف حکم عام ماده 11 قانون مسئولیت مدنی باشد زیرا قانونگذار با عبارت جدید نشان داده که نمی خواهد دیه و ضمان مالی را نیز به دوش مامور بیاندازد و الا عبارت قانون سابق را تکرار می نمود . اما هنوز مسئله آمرین شاغل در نیروهای مسلح خاصه در بحث دیه و ضمان مالی ناشی از اعمالشان تابع قواعد عام مسئولیت مدنی خصوصا ماده 11 قانون مسئولیت مدنی است . همچنین این فرض امکان دارد که مامور یا آمر با رعایت اختیارات قانونی خسارت وارد کنند . تنها راه چاره این است که قانونگذار ، خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد را با عنایت به موازین فقهی پر کند و احترام به قاعده وزر و از طرف دیگر بروکراسی پر پیچ و خم اداری با تدبیری مثل بیمه مسئولیت کارکنان نیروهای مسلح قابل حل و فصل است .

کلمات کلیدی:

مسوولیت

مسوولیت مدنی

مسوولیت دولت

مسوولیت مدنی دولت

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمات

یک) در تبیین دقیق عرض ذاتی پژوهش

دو) در تبیین دقیق غرض نهایی پژوهش

سه) در تحدیدات کلی و تقسیمات پژوهش

چهار ) در معرفی تفسیر تاریخی و شرعی مواد قانونی

بخش اول ) نظریات علما پیرامون مسئولیت نهادهای کشوری

فصل اول ) نظریه عمومی تقصیر – قاعده وزر

فصل دوم ) نظریه مسئولت دولت به علت تقصیر انتخاب و مواظبت

فصل سوم ) نظریه مسئولیت دولت به علت ایجاد خطر در برابر انتفاع

فصل چهارم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ تضمین فعل کارکنان خویش

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت دولت به لحاظ توزیع و تسهیل جبران زیان

فصل ششم ) نظریه مسئولیت دولت ناشی از تقصیر اداری ( نقص وسائل )

بخش دوم ) زیان های کارکنان دولت بر عهده کیست ؟‌

فصل اول ) مقصر مطابق قواعد عمومی تقصیر ، شخصا ضامن است

فصل دوم ) الخطا الحاکم فی بیت المال

فصل سوم ) دولت در صورت تصدی گری مسئول جبران زیان کارکنان است

فصل چهارم ) دولت به هر صورت ضامن اعمال کارکنان خویش است

فصل پنجم ) نظریه مسئولیت مشترک مستخدم و کشور

فصل ششم ) نظریه توزیع نهایی مسئولیت به انتخاب زیان دیده

فصل هفتم ) نظریه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح

بخش سوم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

فصل اول ) اعمال اصل قاعده ، دولت ضامن اعمال کارکنان خویش نیست

فصل دوم ) استثنائات قاعده

گفتار اول ) در مسئولیت مدنی قضات

گفتار دوم ) در کارکنان نیروهای مسلح که مجهز به سلاحند

گفتار سوم ) در ماده 158 قانون جدید مجازات اسلامی در رابطه آمر و مامور

گفتار چهارم ) در پرداخت دیه ای که بر عهده بیت المال است

گفتار پنجم ) در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی کارکنان نیروهای مسلح

بخش چهارم ) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح

فصل اول ) آنچه که هست

فصل دوم ) آنچه که باید باشد

فصل سوم ) بیمه مسئولیت مدنی

فصل چهارم ) توسل به تفسیر محدود قانون مسئولیت مدنی

فصل پنجم ) بحث نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی

موخره/ ضمیمه قوانین

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با بتن شفاف:پاورپوینت آشنایی با بتن شفاف,آشنایی با بتن شفاف,بتن شفاف,انواع بتن های قابل استفاده در بتن های شفاف,فیبر نوری,شيوه ساخت بلوك هاي ليتراكان,تاثیرات سازه ای و مقاومت ,محاسن بتن عبور دهنده نور ,پوشش کف ,

تبیین و تفسیر معرفت شناسی و نظریات صدرا در باب معرفت شناسی:تبیین و تفسیر معرفت شناسی,پایان نامه معرفت شناسی,نظریات صدرا در باب معرفت شناسی مطلق,معرفت شناسی از دیدگاه ملاصدرا,معرفت شناسی در جهان غرب,اهمیت معرفت شناسی,معرفت شناسی دینی از دیدگاه صدرا

پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری:مدیریت سرمایه فکری,عملکرد مالی در بانک پارسیان,پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی,رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی,پروپوزال تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بانکداری,رابطه سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان,پروپوزال مدیریت سرمایه فکری,پروپوزال مدیریت دانش

پروژه رشته معماری با عنوان روند طراحی معماری یک مدرسه 250 نفره:طراحی نما مدرسه,پلان طبقات مدرسه,تحلیل سایت مدرسه,طراحی سکشن مدرسه,طراحی سایت پلان مدرسه,طراحی معماری یک کلاس درس پویا,دانلود پروژه رشته معماری با عنوان روند طراحی معماری یک مدرسه 250 نفره,خرید پروژه رشته معماری,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه فایل

هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک:هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک,مقاله هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک,تحقیق هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک,پروژه هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک,پژوهش هنر گرافیک وگرافیـک متحـرک

تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین:زنجیره تامین پایدار,عملکرد زنجیره تامین,پایداری زنجیره تامین,توانمندسازهای زنجیره تامین,اندازه گیری پایداری زنجیره تامین,شاخص های عملکرد زنجیره تامین,مدیریت زنجیره تامین پایدار و ضرورت بررسی آن,مدیریت زنجیره تأمین پایدار از نظریه تا مدلسازی,پایان نامه زنجیره تامین پایدار,پایان نامه پایداری زنجیره تامین

تاثیر تغییر اجباری حسابداری بر اندازه گیری:حاكمیت شركت,سرقفلی انتقالی,تغییرات اجباری حسابداری,حسابداری برای سرقفلی,كاهش یا نقصان در سرقفلی,تغییرات اجباری حسابداری و تشخیص سهم متعارفی آن,مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی 2:مبانی نظری  مدیریت منابع انسانی,ادبیات و مبانی نظری  مدیریت منابع انسانی,پیشینه تحقیق  مدیریت منابع انسانی,دانلود پیشینه تحقیق  مدیریت منابع انسانی,دانلود مبانی نظری  مدیریت منابع انسانی,فصل دوم پایان نامه  مدیریت منابع انسانی,ادبیات نظری  مدیریت منابع انسانی

استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده:مبتنی بر مولفه,برنامه های کاربردی,محیط های توزیع شده,برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه,گذاشتن برنامه های کاربردی مبتنی در محیط های توزیع شده,دانلود پاورپوینت کارشناسی ارشد رشته نرم افزار,استقرار برنامه های کاربردی مبتنی بر مولفه در محیط های توزیع شده

بررسی ابعاد سلامت با تاکید بر سلامت روانی و بررسی نظریه های آن:مقاله سلامت روان,تعریف مفهومی سلامت روانی,تاریخچه سلامت روان,دانلود مقاله سلامت روان,تعریف سلامت روان با ذکر منبع,بررسی سلامت روان,تعریف سلامت روان در روانشناسی,بررسی نظریه های سلامت روانی